Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Diaconale uitvaart

Geen geld, geen kerkdienst? Dat zal bij ons niet gebeuren.

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienst betekent. Diakenen maken zich dienstbaar voor de samenleving; zij zien om naar mensen. Een belangrijke taak die concreet gestalte geeft aan de opdracht van Jezus Christus.

Onze opdracht
Deze diaconale opdracht wordt ingegeven door hetgeen Matteüs heeft opgeschreven in hoofdstuk 25, vers 35 en 36: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Overeenkomstig deze tekst proberen we hier daadwerkelijk invulling aan te geven en ‘er te zijn voor die ander’. Het woord ‘diaken’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonos’ en dit betekent ‘dienaar’. En als dienaar bieden we diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben, zo ook ondersteuning bij een afscheid.

Diaconie in uw gemeente
In veel gemeentes en kerken worden uitvaarten voor de minder bedeelde mens geregeld via de kerk om zodoende voor ieder mens een mooi afscheid te bewerkstelligen.
Wij hebben contacten met veel kerken hierover, maar ook in uw gemeente is dit mogelijk.

Spaarpotje
Noach Uitvaartzorg legt na elke uitvaart een bedrag apart om het potje van diaconale uitvaarten te spekken. Op deze manier kunnen onze mensen gewoon hun werk blijven doen zonder naar het beschikbare budget te kijken.
Wij zijn er voor iedereen die ons nodig heeft; ongeacht budget.
Samen met de nabestaanden en de kerkgemeente zullen wij ervoor zorgen, dat de overledene niet “zomaar ineens” wordt opgehaald en er geen afscheid kan worden genomen.
Is de overledene geen lid van een kerk, maar is er wel behoefte aan een kerkdienst? Wij zullen dit altijd proberen te bewerkstelligen.

Heeft u vragen over deze dienst? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons om hierover te praten.

Neem contact op

Ik wil gebeld wordenIk wil antwoord per mail

Provincie: